Kościół św. Marka Ewangelisty

Do kościoła św. Marka nieczęsto docierają turyści, mimo że leży on w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego, przy ulicy Sławkowskiej i naprawdę warto go odwiedzić.Kościół świętego Marka w Krakowie | St. Mark's Church in Kraków Wszystko zaczęło się jeszcze w wieku XIII, kiedy to do Polski przybyło — na zaproszenie księcia Bolesława Wstydliwego – 12 Kanoników Regularnych od Pokuty. Władca ufundował dla nich domki pustelnicze oraz kościół św. Marka (pierwotnie drewniany), dlatego też krakowskich kanoników popularnie nazywano markami. W czasach gotyku powstał kościół murowany, który przez stulecia przechodził mnóstwo zmian i przeróbek, najczęściej spowodowanych nękającym świątynię pożarami. Z zabytków średniowiecznych zachował się łaskami słynący krucyfiks drewniany. Legenda głosi, że pewnego razu Chrystus z tego krucyfiksu przemówił do modlącego się przed nim bł. Michała Giedroycia. Obecnie krucyfiks znajduje się w przepięknym, późnorenesansowym ołtarzu głównym.  Tuz przy ołtarzu we wnęce umieszczony jest nagrobek bł. Michała powstały w wielu XVII.

Ciekawostką jest ambona w unikatowym kształcie serca. Serce z krzyżem było godłem marków, wieloletnich gospodarzy kościoła. Naprzeciwko ambony wznosi się imponująca rzeźba Michała Archanioła, prawdopodobnie autorstwa Baltazara Fontany. Przy kościele od wieków funkcjonuje Bractwa św. Zofii, dlatego tez można odszukać tu jej wizerunek.

Warto zaznaczyć że Michał Giedroyć zwany błogosławionym (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny) należał do grona licznych w Krakowie, XV-wiecznych świątobliwych mężów. To ze względu na nich wiek ten nazywano szczęśliwym wiekiem Krakowa. Giedroyć pochodził z Litwy. Był człowiekiem niezwykłej pokory; mimo odpowiedniego wykształcenia zrezygnował ze święceń kapłańskich, poprzestając na ślubach zakonnych. Szczególne nabożeństwo żywił do Męki Pańskiej. Był człowiekiem chromym, do końca życia pozostał skromnym zakrystianinem.

Z kościołem związane jest też Zgromadzenie sióstr św. Jadwigi Królowej, Służebnic Chrystusa Obecnego. Są one spadkobierczyniami dziedzictwa marków, których zakon nie przetrwał. Zakon powstał w roku 1990. Siostry od początku swego istnienia posługują w katechumenacie, czyli zajmują się indywidualnym przygotowaniem dorosłych do sakramentów.

Zdjęcie: Piotr Cholewa (GNU Free Documentation License)