Pomnik Adama Mickiewicza

Pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie | Adam Mickiewicz Statue at Main Market Square

To jeden z najsłynniejszych pomników Krakowa. Położony niemal w centrum Rynku Głównego stanowi punkt orientacyjny i ulubione miejsce spotkań krakowian, którzy popularnie nazywają go „Adasiem”. Sam wieszcz nigdy za życia w Krakowie nie był, znalazł się tutaj dopiero po śmierci, pochowany jest w Krypcie Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu. Pomnik stanął na Rynku w 1898 roku, w wyniku konkursu na pomnik wieszcza ogłoszonego w związku z setną rocznicą jego urodzin. W owym czasie jego forma budziła liczne kontrowersje i szemranie pod adresem autora — Teodora Rygiera. Na stopniach pomnika możemy zobaczyć alegoryczne postacie: Ojczyznę, Naukę, Poezję i Męstwo. Zazwyczaj też możemy zaobserwować gołębia przysiadającego na głowie poety.

Warto wiedzieć, że pomnik, jak i inne pomniki Krakowa, został zniszczony przez nazistów w czasie II wojny światowej (17.08.1940). Zburzenie pomnika zostało utrwalone na słynnych już dziś fotografiach przedstawiających upadającą postać Mickiewicza. Wydarzenie to miało duży wpływ na świadomość Polaków, jeżeli ktoś jeszcze miał wątpliwości wobec okupantów i ich obyczajów — teraz musiał je porzucić.

Pomnik został zrekonstruowany z wykorzystaniem odnalezionych w Hamburgu elementów oryginalnych w 1955 roku, czyli w setną rocznicę śmierci wieszcza.