Brama Floriańska

Szczęśliwie ocalona od wyburzenia Brama Floriańska to główna brama miasta, najbardziej reprezentacyjna i najważniejsza Porta Gloriae. Pierwsze pisane wzmianki o niej pochodzą z roku 1307, jednak należy pamiętać, że już w 1285 Kraków uzyskał od księcia Leszka Czarnego przywilej otoczenia się murami obronnymi. Wcześniej miasto posiadało wprawdzie umocnienia, ale były to fortyfikacje drewniane. W ciągu murów znalazły się liczne baszty, a 8 spośród tychże zawierało w sobie bramy wiodące do miasta. Brama Floriańska to właśnie jedna z nich.

To bodajże najsłynniejsza i najpiękniejsza średniowieczna baszta w Polsce. Należy pamiętać, że cała struktura składa się niejako z dwóch części — z bramy właściwej oraz górującej nad nią baszty, zwanej Basztą Kuśnierzy (w średniowieczu to cech kuśnierzy był odpowiedzialny za obronę tego fragmentu murów). Cała budowla liczy sobie 34,5 m wysokości. Od strony Barbakanu zdobi ją wizerunek orła piastowskiego wykonany przez Zygmunta Langmana a zaprojektowany przez samego Jana Matejkę. Tymczasem od strony ulicy Floriańskiej możemy podziwiać piękną późnobarokową płaskorzeźbę przedstawiającą św. Floriana gaszącego ogarnięty pożoga budynek. Florian to patron miasta Krakowa, ale także i strażaków. Przy portalu do dziś zauważyć można prowadnice na kratę, którą w wiekach średnich każdego wieczora zamykano. Warto wiedzieć, że Brama Floriańska, znajdująca się pod opieką Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wchodzi w skład trasy turystycznej Mury Obronne i w sezonie turystycznym można wejść do środka, gdzie zobaczymy neogotycka kaplicę Czartoryskich.